תפקידי המנחה בסביבת המודל

במהלך ההשתלמות, נדרש המנחה לבצע שתי פעולות הכרחיות בסביבת המודל:

 

צירוף המשתלמים לסביבת המודל של ההשתלמות במהלך החודש הראשון ללמידה. 

על המנחה לבדוק התאמה בין רשימת המשתלמים בתיק-תק למשתלמים הרשומים לסביבת המודל.

להסבר בנושא

העלאת מטלת הסיכום לסביבת המודל ובדיקתה בתוך הסביבה. יש להזין ציונים בתוך המודל.

לצפייה בסרטון הדרכה                      להסבר בנושא 

מומלץ מאד להעלות למודל חומרי הוראה (מצגות, סרטונים, משימות א-סינכרוניות ועוד), ואת סילבוס ההשתלמות.

להרחבה בנושא עבודה בסביבת המודל