השתלמויות ייחודיות ובתחומי הדעת

פתחנו מספר קורסי פסגה לשנת תשפ"ג.

למידע נוסף ולרישום מוקדם לחצו על תמונת החוברת.

מידע אודות אופן התשלום לקורסים יישלח בהמשך לכל  שימלא את טופס הרישום המוקדם.

בהמשך ייפתחו קורסים נוספים בתחומי הליבה והחינוך.