top of page

אנו מציעים לעובדי החינוך וההוראה שני סוגים של קורסים והשתלמויות:

השתלמות בהתאמה אישית

תוכלו להרכיב בעצמכם השתלמות בהיקף של 30 שעות שתכלול מספר תחומים במגוון נושאים המעניינים אתכם.

תוכלו לבחור השתלמות בהיקף של 30 שעות באחד מתחומי הליבה או תחומי החינוך.

השתלמויות גנריות

בקרוב- פירוט כלל ההשתלמויות לשנת תשפ"ג 

bottom of page