top of page

הרחבה בנושא עבודה בסביבת המודל

מנחים יקרים,

לרשותכם מגוון קישורים למידע אודות אופן העבודה בסביבת המודל.

בכל שאלה או התייעצות בנושא תוכלו לפנות לרונית חילו, המובילה הדיגיטלית במרכז הפסג"ה.

הוספת משאבים ופעילויות לסביבת המודל- 

פירוט כל המשאבים והפעילויות הקיימים בסביבת המודל- 

משלוח מסרים למשתלמים מתוך סביבת המודל- 

bottom of page