בקרוב- פירוט כלל ההשתלמויות לשנת תשפ"ג 

שגרות עבודה

פתיחה.png

למידע נוסף ולפירוט 

*המידע לשנת תשפ"ג יעודכן בקרוב..

למידע נוסף ולפירוט 

מהלך.png
סיום.png

למידע נוסף ולפירוט