top of page

סביבת התיק-תק

תיק תק היא הסביבה, באמצעותה המשתלמים נרשמים להשתלמות.

פעולות תיק תק.png

לפירוט והסבר 

המידע לשנת תשפ"ג יעודכן בקרוב..

לכניסה

הזדהו באמצעות הזדהות משרד החינוך, ובחרו באפשרות "כניסת מרצה".

כניסת תיק תק.png
bottom of page