תפריט בית ספרי

מנהלים יקרים ומנהלות יקרות,

אנו מזמינים אתכם לעיין בתפריט הבית ספרי לשנת תשפ"ג, ולבחור מתוכו סדנאות לחדרי המורים.

הסדנאות מועברות על ידי צוות מרכז הפסג"ה, ומוצעות לצוותי ההוראה ללא עלות.

לעיון במגוון הסדנאות לחצו על תמונת התפריט.