top of page

Moodle סביבת הלמידה 

סביבת המודל (moodle) מלווה את תהליכי הלמידה בהשתלמויות השונות, והיא כוללת חומרי לימוד והגשת מטלות. חשוב מאד ללוות את תהליכי הלמידה בסביבה תומכת, המאגדת חומרי הוראה ולמידה ומשימות שוטפות!

מנחה מודל.png

להסבר ולפירוט 

לתשומת לבכם, מנחה המעוניין בסביבת מודל שתלווה את תהליך הלמידה שלו, מתבקש להגיש בקשה למייל: ronithi@pisga-rlz.org עד חודש ממועד פתיחת ההשתלמות שלו. לא ייפתחו סביבות מודל רק לצורך הגשת מטלת סיכום!!

לצורך כניסה 

גללו מטה עד לכותרת "מרחבי הלימוד שלי", ולחצו על הסביבה הרצויה.

כניסה.png
bottom of page