Moodle סביבת הלמידה 

סביבת המודל (moodle) מלווה את תהליכי הלמידה בהשתלמויות השונות, והיא כוללת חומרי לימוד והגשת מטלות. לכל השתלמות יש סביבה משלה.

מנחה מודל.png

להסבר ולפירוט 

לצורך כניסה 

גללו מטה עד לכותרת "מרחבי הלימוד שלי", ולחצו על הסביבה הרצויה.

כניסה.png