top of page

השתלמות בהתאמה אישית (מבניות)

חוברת מבניות תשפ"ג

קובץ משלים לחוברת

מועדי המפגשים וקישורי כניסה

פירוט מטלת הסיכום

*להגשה בתוך סביבת המודל

הרישום להשתלמות המבניות תשפ"ג הסתיים.

 

שימו לב- נפתחה האפשרות לשלם להשתלמות המבניות. 

אנא לחצו על הקישור (שלב 2 ברישום להשתלמות) והסדירו את התשלום להשתלמות.

 

הסדרת התשלום הינה שלב הכרחי לצורך קבלת גמול!

רישום להשתלמות*

שלב 1- טופס לבחירת נושאי ההשתלמות

*הקפידו לבחור 30 שעות בדיוק מתוך הנושאים המופיעים בחוברת. 

שלב בחירת המבניות הסתיים!

שלב 2- רישום להשתלמות ותשלום

שלב 3- הצטרפות לסביבת המודל של ההשתלמות

*הרישום להשתלמות יושלם רק לאחר ביצוע כל שלושת השלבים!

שקופית1.JPG

מפגש חשיפה קצר לכלל משתלמי המבניות יתקיים ביום ה', 20.10.22​ בשעה: 16:30.

במפגש יינתן הסבר בנוגע לאופן הלימוד בהשתלמות. 

אנא שריינו את המועד.

קישור כניסה למפגש כאן

bottom of page