top of page

השתלמויות וקורסים (פתרונות למידה)

סביבה זו נותנת מענה לעובדי ההוראה שמשתלמים במסגרת קורסי הפיתוח המקצועי במרכז הפסגה שלנו. כאן, יכולים המשתלמים לקבל מידע אודות הקורסים השונים, תוך חלוקה לקהלי היעד, לקרוא תקציר אודות כל קורס ולהירשם לקורסים השונים.

משתלמים יקרים, החל משנת תשפ"ד יתבצע הרישום לפתרונות הלמידה (השתלמויות) דרך מערכת חדשה בשם "מצפן". בשל עיכוב בעליית המערכת ופתיחת אפשרות הרישום לקורסים השונים, אנו מפרסמים בינתיים את חוברת הקורסים לשנת תשפ"ד כדי שתוכלו להערך.

bottom of page