top of page

השתלמויות וקורסים (פתרונות למידה)

סביבה זו נותנת מענה לעובדי ההוראה שמשתלמים במסגרת קורסי הפיתוח המקצועי במרכז הפסגה שלנו. כאן, יכולים המשתלמים לקבל מידע אודות הקורסים השונים, תוך חלוקה לקהלי היעד, לקרוא תקציר אודות כל קורס ולהירשם לקורסים השונים.

לתשומת לבכם-

במידה והקישור הישיר אינו עובד יש להכנס לפורטל עובדי הוראה, להזדהות בהזדהות אחידה ולבחור במערכת מצפן.

יש להכנס למערכת, ללחוץ על 3 הקוים בצד ימין למעלה, ולבחור ברישום- המלצות לפיתוח מקצועי

bottom of page