top of page
IMG_20230206_123556.jpg

אדמיניסטרציה למשתלמים

בדף זה ימצאו המשתלמים מידע והסבר אודות סביבות המודל המלוות את הקורסים, אופן הצפייה בגמולי השתלמות, וכן טופס בקשה לאישור השתתפות בקורס ונסיעות. 

סביבה מלווה לקורס

אייקון מודל

צפייה בגמולי השתלמות

טיוטות כללי (74).png
ידיים וצמח פורח

אישור השתתפות ונסיעות

טיוטות כללי (83).png
מחשב ואישור
לוגו רישום לקורסים
טיוטות כללי (82).png

רישום לקורסים והשתלמויות

רישום לקורסים והשתלמויות

הרישום לקורסים השונים ולהשתלמויות (פתרונות הלמידה) מתבצע בסביבת פורטל עו"ה ובאמצעות מערכת המצפן.​

רישום לקורסים

סביבה מלווה קורס

  • סביבה מלווה קורס מאפשרת ארגון של תהליכי למידה, ומציגה את רצף ההוראה בקורס ואת התכנים.

  • בסביבה ניתן ליצור קשר עם המנחים, לצפות במשימות א-סינכרוניות ולהגישן, לצפות במשוב שהתקבל מהמנחה למטלות, להגיש את מטלת הסיכום, ולצפות בחומרי הלימוד וההעשרה המלווים את תהליך הלמידה כולו. סביבה מלווה קורס יכולה להיבנות בסביבת מודל (moodle) או בסביבת גוגל קלאסרום.

  • לצורך הצטרפות לסביבה יש ללחוץ על הקישור שתקבלו ממנחה הקורס, להזדהות בהזדהות משה"ח ולבחור באפשרות "רשום אותי".

  • לצורך כניסה חוזרת לסביבת המודל לחצו על הקישור, גללו מטה עד לכותרת "מרחבי הלימוד שלי", ולחצו על הסביבה הרצויה.

מלווה קורס מודל

צפייה בגמולים

גמולים.png
צפיה גמולים

אישור השתתפות ונסיעות

  • משתלמים יקרים, מצורפים טפסים לסיום ההשתלמות.

  • טפסי הנסיעות יש למלא ולהחתים את מנהל/ת בית הספר שלכם.
    הגישו לגזברות משרד החינוך את טופס הנסיעות החתום.

  •  סמל ההשתלמות מופיע לצד שם ההשתלמות בכרטיס האישי שלכם באתר.

אישור השתתפו
bottom of page