top of page

פּוֹדְקַאסְט, בעברית הֶסְכֵּת, הוא מעין תוכנית רדיו המופצת באינטרנט שאפשר להאזין לה בכל זמן ובכל מקום.

 יצירת פּוֹדְקַאסְטִים היא תהליך יצירתי בעל ערך רב ליוצר. זוהי למידה עתירת חשיבה המדגישה למידה פעילה ושאילת שאלות וחקר.

בתהליך יצירת הפודקאסט יתבקשו התלמידים/מורים להכין בקבוצות פּוֹדְקַאסְט (הֶסְכֵּת). בשלב הראשון יחקרו את הנושא שבחרו מהיבטים מגוונים ומזוויות ראייה שונות. כמו כן יעמיקו את הלמידה וההבנה שלהם בנושא הנבחר. השלב השני ייעשה בקבוצות ובו יתכננו ויקליטו פּוֹדְקַאסְט.

העבודה הקבוצתית מאפשרת ללומדים לתרגל מגוון מיומנויות תקשורת יעילות, עבודת צוות, פתרון בעיו חשיבה יצירתית, חשיבה ביקורתית ואוריינות שפתית.

bottom of page