top of page

מרכז הסימולציה מאפשר לצוותי חינוך להתנסות ולתרגל מצבים שונים בחיי בית הספר ולנהל שיח אודות דרכים להתמודדות מיטבית עם המצבים. מנהלים המעוניינים בכך פונים למרכז הפסגה, ממקדים את התרחישים הרלבנטיים ומכינים אותם לקראת יום הסימולציה. ביום הסימולציה צוותי החינוך מגיעים לפסגה.

נציגים מתרגלים תרחיש, שמצולם ומוקרן לשאר אנשי הצוות. לאחר מכן כל הצוות החינוכי מקיים דיון מונחה לגבי התרחיש ודרכי ההתמודדות איתו.

פלייר להזמנת סימולציה_page-0001.jpg
bottom of page