top of page

מובילים פדגוגיים

תכנית העמקה והתפתחות מקצועית למובילי ומובילות פדגוגיה בבתי הספר היסודיים והעל יסודיים במחוז מרכז

 

מסגרת ייחודית המאפשרת למובילי ומובילות הפדגוגייה בבתי הספר להרכיב תוכנית מותאמת אישית להתפתחות מקצועית בכל מה שמעניין ונדרש לאחד התפקידים החשובים בבית הספר.

התכנים כוללים: היבטים רגשיים, ארגוניים, כשירויות ומיומנויות בתפקיד. כל אלו, בדגש על מענה לשונות ואפשרות ליצירת מסלול למידה מותאם אישי לכל משתתף. 

bottom of page