top of page

מרכז פסגה ראשל"צ הוא מרכז הפסגה הראשון בארץ שקיימת בו מעבדת דמיון.

מעבדת הדמיון הופכת את הלמידה לחוויתית וקסומה, תוך שהיא עושה שימוש בקירות החדר וברצפה כמרחבי לימוד.

למעשה, מרגע שהשיעור מתחיל והאור נכבה, הופכת הכיתה כולה לסביבה שונה.

התלמידים לומדים ומתנסים בחומר הלימוד, תוך שהם נוגעים בקירות וברצפה, משחקים, קוראים מידע ומבצעים מגוון משימות.

המעבדה מאפשרת יצירה של מגוון תכנים ולמידה משמעותית.

חנוכת מעבדת הדמיון במרכז הפסגה

חנוכת מעבדת הדמיון.jpg
bottom of page