top of page

תפריט בית ספרי

מנהלים יקרים ומנהלות יקרות,

אנו מזמינים אתכם לעיין בתפריט הבית ספרי לשנת תשפ"ד, ולבחור מתוכו סדנאות לחדרי המורים.

הסדנאות מועברות על ידי צוות מרכז הפסג"ה, ומוצעות לצוותי ההוראה ללא עלות.​

bottom of page