top of page
IMG_20230206_123556.jpg

הוראה ולמידה

סביבה זו מיועדת לכלל עובדי ההוראה בכל שכבות הגיל. היא כוללת מגוון עשיר של חומרי הוראה ולמידה בהם ניתן לעשות שימוש בכיתות. חומרי ההוראה פותחו על ידי צוות מרכז הפסג"ה ועל ידי אנשי חינוך נוספים, והם מובאים פה עבורכם ולשימושכם. אנא הקפידו לציין מהיכן לקחתם את הדברים אותם אתם מציגים.

מחברת מחנכים

לוגו מחשב ואישור
טיוטות כללי (84).png

תחומי דעת

לוגו תפוח וספרים
טיוטות כללי (64).png

חגים ומועדים

לוגו מגפון
טיוטות כללי (61).png
לוגו דפדפן אינטרנט
1.png

מרחבי
למידה

bottom of page