top of page

לומד עצמאי

פיתוח מקצועי- הדור הבא

"ההשתלמות הזאת פתחה בפני צוהר להגשים את חלומות"...
כך כתב לנו אחד המשתלמים בהשתל
מות הייחודית "הלומד עצמאי".
 

הלומד העצמאי הינו מסלול ייחודי וחדשני. במסלול זה בונים יחד איתנו את הפיתוח המקצועי המתאים לכם, כלומר: בוחרים נושא, זמן, מקום, מנחה, עמיתים, מתודה....  וכו' ומשם השמיים הם הגבול.

bottom of page