top of page

מתמחים וכניסה להוראה

מסלול המתמחים מציע מענים מגוונים למורים בתחילת דרכם המצויים בשלב ההתמחות.  מענים כגון: ניהול כיתה, שילוב משחוק בהוראה, היבטים רגשיים חברתיים בהוראה, שילוב כלים דיגיטליים, הוראה בשעה הפרטנית, פרקטיקות הוראה איכותיות , תוכנית עבודה כיתתית לשם מה? ועוד. 

המורים המתמחים בוחרים את המענים המתאימים להם, וכך בעצם מקבלים ליווי אישי המותאם להם. מעטפת זו מסייעת למורה המתמחה  בעיצוב דפוסי פעולה, ובהעשרת סל הכלים לעבודתו בשטח, תוך כדי קבלת תמיכה מקצועית, חברתית ורגשית ומתן כלים לתחילת הדרך.

כנסו לאתר "מתמחים במרכז- צעדים ראשונים בכניסה להוראה" בלחיצה על הכפתור מטה.

bottom of page