top of page

בינה מלאכותית

הבינה המלאכותי פרצה אל חיינו באופן משמעותי  בנובמבר 2022.

מעצם היותנו המומחים להתפתחות המקצועית של אנשי החינוך ומחוייבים לכך. בנינו הרצאה וסדנה לכלל אנשי החינוך בעיר.

המפגשים איתנו כוללים הכרות ראשונית עם עולם הבינה המלאכותית: מהי, הסוגיות שהיא מעלה,

המיומנויות שמקדמת וכו'. וכמובן, למידה של כלים שמתעדכנים כל העת במיקוד בתמיכה והסיוע שיכולים להוות לאיש החינוך בעבודתו. בנוסף, במרכז הפסג"ה מתקיימים קורסים בנושא המוכרים לגמול. בשנה"ל תשפ"ד נמשיך להעמיק בתחום.

בינה מלאכותית- פלייר לסדנה_page-0001.jpg
bottom of page