top of page

ליווי בתי ספר וצמיחה הוליסטית

אנו נמצאים בתקופה בה קצב השינויים מואץ בכל תחומי החיים ובחינוך בפרט. 

דווקא עכשיו יותר מתמיד חשוב להכיר תפיסות וכלים שיסייעו להתמודדות במציאות משתנה. 

מסלול הצמיחה הוליסטי נועד לסייע ולתמוך במתודולוגיה של שינוי בבתי הספר. 

מתודולוגיה הנשענת על עדכון תפיסה, אפיון ארגוני לזיקוק אתגרים ומטרות, בניית תמונת עתיד ומקסום משאבים למען מתן מענים אפקטיבים ותכנון קצר מועד הכולל הכשרות והתנסויות קצרות שיסייעו להשיג מטרות מדויקות.

 כל זאת, באמצעות בניית אקו סיסטם ומערך תמיכה של מרכז הפסג"ה המלווה בתי הספר בכל שלב בתהליך.

bottom of page