top of page
IMG_20211115_093510cr.jpg

סביבת מנחים

סביבה זו נותנת מענה למגוון המנחים במסגרת קורסי הפיתוח המקצועי במרכז הפסגה שלנו.

כאן, יכולים המנחים לקבל מידע והסברים אודות הדברים שנדרשים מהם במהלך שלבי הקורס השונים, החל מפתיחתו ועד לסגירתו של הקורס. בנוסף, ימצאו המנחים מידע והסבר אודות סביבות המודל המלוות את הקורסים, וכן טפסים חיוניים לצורך ניהול הקורס, ולצורך קבלת תשלום עבורו.

פתיחת קורס

בקשה לפתיחת קורס: בקרוב..

 

בקשה לפתיחת סביבה מלוות קורס (מודל): מנחה, המעוניין לפתוח סביבה מלווה קורס ימלא טופס בקשה. מענה לבקשה ישלח למייל תוך שבוע לערך. יש להגיש את הבקשה עד חודש ממועד פתיחת הקורס. לא ייפתחו סביבות רק לצורך הגשת מטלת סיכום!

 קישור לטופס בקשה לפתיחת סביבה מלווה קורס: כאן

 

הסכם התקשרות טלדור: מרצה חדש צריך למלא את הסכם ההתקשרות עם טלדור, בצירוף צילום ת.ז ותיאום מס עדכני (שכר מרצה), ולשלוח למזכירות מרכז פסג"ה כשהוא חתום וסרוק באופן איכותי. מספר תיק ניכויים של טלדור: 930866439. להורדת הסכם התקשרות לחצו - כאן  

 

תיאום מס עדכני לשנת המס: יש לבצע תיאום מס בכל שנה, ולמסור אותו למרכז הפסגה.

פתיחת קורס

מהלך קורס

רישום נוכחות: באחריותו של המנחה למלא רישום נוכחות לכל מפגש.

 

משלוח תזכורות למנחה: מומלץ לשלוח תזכורות למשתלמים לקראת מפגשים בצירוף קישורים למפגשים סינכרוניים ותזכורת על כתובת המפגש למפגשים המתקיימים פנים אל פנים.

 

מילוי כרטיסי מרצה: באחריותו של כל מנחה למלא כרטיס מרצה באופן תקין ולשלוח למזכירת הפסגה, ריקי. יש להקפיד על מילוי קוד הבקשה בראש הטופס, על מילוי כל המידע הדרוש ועל חתימה. להורדת טופס כרטיס מרצה לחצו - כאן

קישור למפגש סינכרוני: ניתן לקיים מפגש סינכרוני בסביבת הזום, או במקבילות השייכות לסביבות הענן - Teams (אופיס 365) או גוגל מיט (גוגל חינוכי). באחריותו של המנחה ליצור מפגש סינכרוני, ולמסור את הקישור למפגש למשתלמים. חשוב מאד ליצור קישור קבוע, שחוזר על עצמו בכל מפגש סינכרוני. מומלץ מאד להכניס את הקישור גם לסביבה המלווה את הקורס עבור המשתלמים. 

ליצירת מפגש סינכרוני חינמי בסביבת גוגל מיט בהזדהות אחידה לחצו - כאן 

סגירת קורס

לצורך סגירת הקורס יש להשלים את הפעולות הבאות:

 

  1. הקלדת ציונים: ודאו שבדקתם את כל העבודות והקלדתם ציונים עבורן במערכת.

  2. בחירת שלוש עבודות לדוגמא: בחרו שלוש עבודות לדוגמא מתוך מטלות הסיכום.

  3. השלמת דיווחי הנוכחות בקורס כולו: עברו על כל מפגשי הקורס, וודאו שרשמתם נוכחות עבור כל המפגשים (כולל המפגשים הא-סינכרוניים במידה והיו כאלה).

  4. טופס משתלמים שאינם זכאים לגמול: מלאו טופס משתלמים שאינם זכאים לגמול, וציינו את הסיבה לכל משתלם המופיע ברשימה (החסיר יותר מ-20 אחוז ו/או לא הגיש עבודת סיכום). הקפידו לחתום על הטופס.

  5. משלוח למזכירות הפסגה: שלחו למזכירת הפסגה שלוש עבודות לדוגמא ואת טופס המשתלמים שאינם זכאים לגמול.

מהלך הקורס
סגירת הקורס

סביבה מלווה לקורס

סביבה מלווה קורס מאפשרת ארגון של תהליכי למידה, ומציגה את רצף ההוראה בקורס ואת התכנים.

בסביבה ניתן ליצור קשר עם הלומדים, לתת להם משימות א-סינכרוניות ולמשב את המשימות הללו, להציג את חומרי הלימוד המוצגים בקורס (מצגות, סרטונים ועוד) ולצרף חומרי העשרה.

סביבה מלווה קורס חשובה ביותר ללומד, שכן היא תומכת בו לאורך כל תהליך הלמידה בקורס, ונותנת מענה במקרים בהם הוא נעדר ממפגש, כמו גם במקרים בהם הוא מעוניין לחזור על חומר שהוצג במפגש.

סביבה מלווה קורס יכולה להיבנות בסביבת מודל (moodle) או בסביבת גוגל קלאסרום.

 

בקשה לפתיחת סביבה מלווה קורס:

מנחה, המעוניין לפתוח סביבה מלווה קורס ימלא טופס בקשה. מענה לבקשה ישלח למייל תוך שבוע לערך. יש להגיש את הבקשה עד חודש ממועד פתיחת הקורס. לא ייפתחו סביבות רק לצורך הגשת מטלת סיכום!

קישור לטופס בקשה לפתיחת סביבה מלווה קורס: כאן

 

אופן הכניסה לסביבת המודל: 

לצורך כניסה לסביבת המודל לחצו על הקישור, גללו מטה עד לכותרת "מרחבי הלימוד שלי", ולחצו על הסביבה הרצויה.

סביבה מלווה לקורס

טפסים למנחה

הסכם התקשרות טלדור: להורדת הסכם ההתקשרות לחצו - כאן (מס' תיק ניכויים של טלדור: 930866439). 

 

מילוי כרטיסי מרצה: להורדת טופס כרטיס מרצה לחצו - כאן

תיאום מס עדכני לשנת המס: ניתן לבצע בקישור 

בקשה לפתיחת קורס:  יעודכן בקרוב..

 

בקשה לפתיחת סביבה מלווה קורס: למילוי טופס הבקשה לחצו - כאן

 

טופס משתלמים שאינם זכאים לגמול:  להורדת הטופס לחצו - כאן

טפסים למנחה
bottom of page