top of page

פרקטיקות ומיומנויות

אנו מזמינים את צוותי ההוראה אלינו למרכז להתנסות בפעילויות וסדנאות בנושא פרקטיקות ומיומנויות.

הפעילויות נבנו במגוון כלים ללמידה חדשנית, ובהם מעבדת דמיון ורצפה אינטראקטיבית,

והן מועברות על ידי צוות מיומן.

לצורך תיאום מועד לפעילות יש ליצור קשר עם מרכז הפסגה.

bottom of page