top of page
IMG_20211115_093941.jpg

קורסי חינוך והעשרה

מגוון קורסים נוספים:

לעיון בחוברת קורסי תשפ"ה- מעודכן לספטמבר

קורס מבניות (קורס בבחירה אישית):

לבחירת המבניות
לעיון בחוברת מבניות תשפ"ה

רישום לקורס המבניות במערכת המצפן ותשלום לקורס יתבצעו במהלך מפגש הפתיחה. המפגש יתקיים בתאריך 28.10

מועדי המפגשים וקישורים
להצטרפות לסביבת המודל
bottom of page